מַעֲרֶכֶת הַצּוּרוֹת

ש ל מ י ם    ו מ ר ו ב ע י ם

סימני הזיהוי של שבעת הבניינים בגזרת השלמים

⇐ דף ניווט — סימני הזיהוי של שבעת הבניינים בגזרת השלמים

שמות פועל ושמות פעולה בגזרת השלמים

גזרת המרובעים

שמות בגזרת השלמים המתחילים בתי"ו מוספית

⇐ דף ניווט — שמות בגזרת השלמים המתחילים בתי"ו מוספית

שמות בגזרת המרובעים

שמות דגושים לעומת שמות שאינם דגושים

⇐ דף ניווט — שמות דגושים לעומת שמות שאינם דגושים


ח פ " ן

מבוא לגזרת חפ"ן — הצורות השכיחות

גזרת חפ"ן (חסרי פ"נ)

⇐ דף ניווט — גזרת חפ"ן

שמות המתחילים במ"ם מוספית בגזרות שלמים, מרובעים וחפ"ן


נ פ " י / ו

מבוא לגזרת נפ"י/ו — הצורות השכיחות

גזרת נפ"י/ו (נחי פה"פ י/ו)

⇐ דף ניווט — גזרת נפ"י/ו

שני תרגילים לגזרת נפ"י/ו

משקלי השמות בגזרת נפ"י/ו (נחי פ"י/ו)


נ ל " י / ה    ו נ ל " א

גזרת נחי ל"י/ה (נל"י/ה), כולל שמות פעולה, הסבר על אנלוגיות ושורשי מג"ן כת"ם

⇐ דף ניווט — גזרת נל"י/ה

גזרת נחי ל"א (נל"א), כולל שמות פעולה וצורות באנלוגיה

⇐ דף ניווט — גזרת נל"א

תרגילים — ניתוח פעלים בגזרת נל"י/ה ובגזרת נל"א

משקלי השמות בגזרות נל"י/ה (נחי ל"י/ה) ונל"א (נחי ל"א)

כמה שורשים מורכבים (תרגיל מילוי)


ג ר ו נ י י ם

הקדמה — שלוש תופעות בסביבת העיצורים הגרוניים

תופעה ראשונה — תשלום דגש

תופעה שנייה — חטפים במקום שוואים

תופעה שלישית — הנמכת תנועה

פה"פ גרונית בבניינים הופעל, קל, נפעל והפעיל


נ ע " ו / י

גזרת נע"ו/י — הצורות השכיחות (גרסת PDF של המצגת)

גזרת נע"ו/י (נחי ע"ו/י)

⇐ דף ניווט — גזרת נע"ו/י

תרגיל ניתוח פעלים בגזרת נע"ו/י

משקלי השמות בגזרת נע"ו/י — הצורות השכיחות (גרסת PDF של המצגת)

משקלי השמות בגזרת נע"ו/י

⇐ דף ניווט — משקלי השמות בגזרת נע"ו/י

ניתוח שמות בגזרת נע"ו/י (שני תרגילים)


ש מ ו ת   ה פ ע ו ל ה  —  טנבנלנהננמנס כ מ ת

משקלי שמות הפעולה בבניינים השונים בכל הגזרות (מתאים למיקוד תשפ"ג)


ד ר כ י   ה ת צ ו ר ה   ונהנבנחננ ה   ב י ן   צנונרנננינם

כיצד מחדשים מילים בעברית? דרכי תצורת המילים ושאילה מלעז

צורני נטייה לעומת צורני גזירה


ש ו נ ו ת 

משמעויות פעלים — פעיל וסביל

צורות הבינוני בתפקידן כחלקי דיבור שונים (פועל, שם עצם ושם תואר)

שתי צורות בינוני לנקבה (מתאים למיקוד תשפ"ג)

תחיליות הבניינים נפעל, הפעיל והופעל בגזרות השונות

צורות הקטנה והחלשה בעברית

שמות הנוטים על דרך השמות הדגושים


ד פ י   ע ז ר

מונחים לשוניים־דקדוקיים ודגשים שכדאי לזכור לקראת בחינת הבגרות בלשון עברית (מתאים למיקוד תשפ"ג)

נספח 2 — דף עזר לנבחן (מצורף לבחינת הבגרות)

%d בלוגרים אהבו את זה: